Sabyr adamlar bilen ýaşamagyň ýeke-täk usulydyr.
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 10 Myhman: 4
Agza bolmak

Saýtymyza agza bolmak uzagy bilen 1-2-gün-de amala aşyrylýar!

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика